Pristojnost za tuje podjetnike in delavce.

Za naslednja področja je pristojen davčni urad Oranienburg vkolikor je promet opravljen v Nemčiji: 

 • Prometni davek za podjetnike s stalnim prebivališčem v Republiki Poljski s prvo črko priimika od H do Ł ali pri partnerskih in kapitalskih družbah, s prvo črko imena podjetja od H do Ł
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź  Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • Prometni davek za podjetnike s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Obdavčitev dohodka in dobička gradbenih podjetji s sedežem v Republiki Poljski s prvo črko priimka od H do Ł in njihovih zaposlenih ali pri partnerskih in kapitalskih družbah s prvo črko imena podjetja od H do Ł in njihovih zaposlenih
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź  Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • Obdavčitev dohodka in dobička gradbenih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji in njihovih zaposlenih

Poleg tega je davčni urad Oranienburg pristojen tudi za davek na izplačane plače pri čezmejnem začasnem delu

 • od izposojevalcev, katerih sedež ali stalno prebivališče je v Republiki Poljski (podjetja s prvo črko priimka od H do Ł ali pri partnerskih in kapitalskih družbah s prvo črko imena podjetja od H do Ł)
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • od izposojevalcev katerih sedež ali stalno prebivališče je v Republiki Sloveniji, kot tudi
 • za obdavčitev napotenih delavcev,

če so napoteni delavci zaposleni v gradbenem sektorju.

Davčni urad Oranienburg je pristojen tudi za davek na izplačane plače, pri obrtnem začasnem delu, če so napoteni delavci tujega posojevalca zaposleni v podjetju (izposojevalec)v Brandenburgu.

 

Namig:

Prosimo da razumete, da vam te strani ne nudijo davčnega svetovanja. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z vsebino vaše obrtne dejavnosti, čezmejne dejavnosti ali s pripravo davčnih napovedi/davčnih poročil vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za pomoč v davčnih zadevah (na primer na davčnega svetovalca) po vaši izbiri.

Za naslednja področja je pristojen davčni urad Oranienburg vkolikor je promet opravljen v Nemčiji: 

 • Prometni davek za podjetnike s stalnim prebivališčem v Republiki Poljski s prvo črko priimika od H do Ł ali pri partnerskih in kapitalskih družbah, s prvo črko imena podjetja od H do Ł
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź  Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • Prometni davek za podjetnike s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
 • Obdavčitev dohodka in dobička gradbenih podjetji s sedežem v Republiki Poljski s prvo črko priimka od H do Ł in njihovih zaposlenih ali pri partnerskih in kapitalskih družbah s prvo črko imena podjetja od H do Ł in njihovih zaposlenih
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź  Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • Obdavčitev dohodka in dobička gradbenih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji in njihovih zaposlenih

Poleg tega je davčni urad Oranienburg pristojen tudi za davek na izplačane plače pri čezmejnem začasnem delu

 • od izposojevalcev, katerih sedež ali stalno prebivališče je v Republiki Poljski (podjetja s prvo črko priimka od H do Ł ali pri partnerskih in kapitalskih družbah s prvo črko imena podjetja od H do Ł)
  (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth)
 • od izposojevalcev katerih sedež ali stalno prebivališče je v Republiki Sloveniji, kot tudi
 • za obdavčitev napotenih delavcev,

če so napoteni delavci zaposleni v gradbenem sektorju.

Davčni urad Oranienburg je pristojen tudi za davek na izplačane plače, pri obrtnem začasnem delu, če so napoteni delavci tujega posojevalca zaposleni v podjetju (izposojevalec)v Brandenburgu.

 

Namig:

Prosimo da razumete, da vam te strani ne nudijo davčnega svetovanja. Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z vsebino vaše obrtne dejavnosti, čezmejne dejavnosti ali s pripravo davčnih napovedi/davčnih poročil vas prosimo, da se obrnete na pooblaščeno osebo za pomoč v davčnih zadevah (na primer na davčnega svetovalca) po vaši izbiri.

 • Davčna registracija podjetij s sedežem v Republiki Poljski / Republiki Sloveniji

  Za izdajo potrdila o oprostitvi in za prijavo prometnega davka je potrebna nemška davčna številka, ki je dodeljena po predložitvi in preučitvi naslednjih dokumentov:

  • za posamezna podjetja
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • obojestranska kopija registracije podjetja 
  • za kapitalske družbe
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 
  • za partnerske družbe
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 

  Davčna registracija preostalih podjetnikov s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji (ki niso lastniki gradbenih podjetij) za namene prometnega davka

  Če je podjetnik s sedežem v Republiki Poljski oz. Republiki Sloveniji dejaven v Nemčiji in je zato predmet splošnega davčnega sistema v Nemčiji, je potrebno to dejavnost neformalno prijaviti pri davčnem uradu (lahko tudi preko e-poštnega naslova: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). Nato je treba poslati (po e-pošti) vso potrebno dokumentacijo za davčno registracijo. Po prejemu vse potrebne dokumentacije sledi testiranje registracije prometnega davka in po potrebi posredovanje nemške davčne številke.

  Elektronski prenos podatkov s strani tujih davčnih svetovalcev

  Tuji davčni svetovalci potrebujejo davčno številko za elektronsko pošiljanje podatkov s pomočjo programa ELSTER. Prejeli ga bodo na davčnem uradu v Neubrandenburgu. Dodatne informacije najdete tukaj (pod "Pogosta vprašanja o Mein ELSTER - Pogosta vprašanja").

  Namig:

  Za identifikacijsko številko za prometni davek (§ 27a Zakona o prometnem davku) lahko podjetnik zaprosi pisno. Neformalno vlogo je potrebno poslati Zveznemu osrednjemu uradu za davke ali davčnemu uradu.

  Za izdajo potrdila o oprostitvi in za prijavo prometnega davka je potrebna nemška davčna številka, ki je dodeljena po predložitvi in preučitvi naslednjih dokumentov:

  • za posamezna podjetja
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • obojestranska kopija registracije podjetja 
  • za kapitalske družbe
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 
  • za partnerske družbe
   • vprašalnik za davčno registracijo (DE/SLO)
   • potrdilo o sedežu tuje finančne uprave (DE/SLO)
   • kopija izpiska tujega trgovinskega registra 

  Davčna registracija preostalih podjetnikov s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji (ki niso lastniki gradbenih podjetij) za namene prometnega davka

  Če je podjetnik s sedežem v Republiki Poljski oz. Republiki Sloveniji dejaven v Nemčiji in je zato predmet splošnega davčnega sistema v Nemčiji, je potrebno to dejavnost neformalno prijaviti pri davčnem uradu (lahko tudi preko e-poštnega naslova: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). Nato je treba poslati (po e-pošti) vso potrebno dokumentacijo za davčno registracijo. Po prejemu vse potrebne dokumentacije sledi testiranje registracije prometnega davka in po potrebi posredovanje nemške davčne številke.

  Elektronski prenos podatkov s strani tujih davčnih svetovalcev

  Tuji davčni svetovalci potrebujejo davčno številko za elektronsko pošiljanje podatkov s pomočjo programa ELSTER. Prejeli ga bodo na davčnem uradu v Neubrandenburgu. Dodatne informacije najdete tukaj (pod "Pogosta vprašanja o Mein ELSTER - Pogosta vprašanja").

  Namig:

  Za identifikacijsko številko za prometni davek (§ 27a Zakona o prometnem davku) lahko podjetnik zaprosi pisno. Neformalno vlogo je potrebno poslati Zveznemu osrednjemu uradu za davke ali davčnemu uradu.


  Dodatne informacije in prenosi
  Dodatne informacije in prenosi
 • Davčna olajšava za gradnjo

  Plačila za gradbene storitve so po nemški zakonodaji o davku od dohodka podvržena posebnim davčnim olajšavam (celo davčne olajšava za gradnjo), pod pogojem, da je naročnik (upravičenec) podjetnik. Naročnik mora od protistoritve obračunati 15 % davčni odtegljaj, ki ga mora prijaviti davčnemu uradu pristojnemu za naročnika (upravičenca) in ga mora odvesti do 10. dneva v mesecu, ki sledi mesecu plačila.

  Davčni odtegljaj se izvede tudi takrat, ko dohodkov, ki so podvrženi davčni olajšavi po § 48 Zakona o davku na dohodek, po dogovoru in v izogib dvojnega obdavčevanja, ni mogoče obdavčiti v Nemčiji (§ 48d odst. 1 Zakona o davku na dohodek).

  Davčni odtegljaj lahko izostane, če je izvajalec svojemu naročniku v času plačila predložil veljavno potrdilo o oprostitvi po § 48b Zakona o davku na dohodek.

  Izvajalec lahko neformalno zaprosi za potrdilo o oprostitvi pri svojem pristojnem davčnem uradu, če je že davčno registriran. Če nemška davčna številka še ni bila podeljena, je potrebno potrdilo o oprostitvi vložiti skupaj z vprašalnikom za registracijo (Davčna registracija).

  Izvajalcu, ki nima stalnega naslova v Nemčiji izda zanj pristojen davčni urad potrdilo o oprostitvi, če je ugotovljeno, da ta izvajalec redno izpolnjuje svoje davčne obveznosti v Nemčiji. Oprostitev je mogoča tudi, če lahko nerezident Nemčije prepričljivo dokaže, da v Nemčiji ni dolžan nobenega plačila davkov (na primer pri kratkem opravljanju dejavnosti v Nemčiji). Če je potrebno, davčni urad preveri podatke na podlagi vprašalnika. Za več podrobnosti vas prosimo, da si ogledate „pisna navodila za davčni odtegljaj za gradnjo, v skladu z § 48 Zakona o davku na dohodek“.

  Plačila za gradbene storitve so po nemški zakonodaji o davku od dohodka podvržena posebnim davčnim olajšavam (celo davčne olajšava za gradnjo), pod pogojem, da je naročnik (upravičenec) podjetnik. Naročnik mora od protistoritve obračunati 15 % davčni odtegljaj, ki ga mora prijaviti davčnemu uradu pristojnemu za naročnika (upravičenca) in ga mora odvesti do 10. dneva v mesecu, ki sledi mesecu plačila.

  Davčni odtegljaj se izvede tudi takrat, ko dohodkov, ki so podvrženi davčni olajšavi po § 48 Zakona o davku na dohodek, po dogovoru in v izogib dvojnega obdavčevanja, ni mogoče obdavčiti v Nemčiji (§ 48d odst. 1 Zakona o davku na dohodek).

  Davčni odtegljaj lahko izostane, če je izvajalec svojemu naročniku v času plačila predložil veljavno potrdilo o oprostitvi po § 48b Zakona o davku na dohodek.

  Izvajalec lahko neformalno zaprosi za potrdilo o oprostitvi pri svojem pristojnem davčnem uradu, če je že davčno registriran. Če nemška davčna številka še ni bila podeljena, je potrebno potrdilo o oprostitvi vložiti skupaj z vprašalnikom za registracijo (Davčna registracija).

  Izvajalcu, ki nima stalnega naslova v Nemčiji izda zanj pristojen davčni urad potrdilo o oprostitvi, če je ugotovljeno, da ta izvajalec redno izpolnjuje svoje davčne obveznosti v Nemčiji. Oprostitev je mogoča tudi, če lahko nerezident Nemčije prepričljivo dokaže, da v Nemčiji ni dolžan nobenega plačila davkov (na primer pri kratkem opravljanju dejavnosti v Nemčiji). Če je potrebno, davčni urad preveri podatke na podlagi vprašalnika. Za več podrobnosti vas prosimo, da si ogledate „pisna navodila za davčni odtegljaj za gradnjo, v skladu z § 48 Zakona o davku na dohodek“.


  Dodatne informacije in prenosi
  Dodatne informacije in prenosi
 • Davek na dobiček

  Davek od dobička: davek od dohodka / davek od dohodka pravnih oseb / Obrtni davek 

  V bistvu dogovor o dvojnem obdavčevanju med Republiko Poljsko in Zvezno republiko Nemčijo oz. dvojnem obdavčevanju med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju DBA) ureja, da pravica do obdavčitve ostane v državi v kateri ima obrtno dejavno podjetje sedež (Republika Poljska oz. Republika Slovenija).

  Podjetje s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji, ki ima v Nemčiji kjer tudi opravlja svojo dejavnost obratovalnico ali stalnega zastopnika, na podlagi člena 5 DBA, je na podlagi člena 7 DBA podvrženo nemški obdavčitvi dobička (davek od dohodka oz. davek od dohodka pravnih oseb in obrtni davek). Podjetja so zato dolžna do 31.05. naslednjega leta oddati ustrezne davčne napovedi.

  Obrtno dejavna podjetja v Nemčiji so dolžna poslati nemškemu davčnemu uradu dokumentacijo, ki je potrebna za pregled obratovalnice in obdavčitev dohodka (Obveznost davka na plače v Nemčiji za slovenske delodajalce).

  Pri davku na dobiček se pravica do obdavčitve v Nemčiji kot državi v kateri se dejavnost izvaja, v skladu s členoma 7 in 5 DBA, pregleda s strani davčnega urada.

  V ta namen se letno razpošljejo obvestila o tem, da je potrebno oddati davčno napoved, če to v tem letu še ni bilo storjeno, ali če ni podanih še nobenih podatkov o davčni obveznosti v Nemčiji. Ker se lahko podlaga za obdavčitev vsakoletno spreminja, na primer zaradi postavitve gradbišča oz. montažnih obratovalnic (v obdobju več kot 12 mesecev), v skladu s členom 5 odst. 3 DBA, se morajo ti podatki oddati za vsa koledarska leta v katerih je podjetje obrtno delovalo v Nemčiji.

  Davek od dobička: davek od dohodka / davek od dohodka pravnih oseb / Obrtni davek 

  V bistvu dogovor o dvojnem obdavčevanju med Republiko Poljsko in Zvezno republiko Nemčijo oz. dvojnem obdavčevanju med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo (v nadaljevanju DBA) ureja, da pravica do obdavčitve ostane v državi v kateri ima obrtno dejavno podjetje sedež (Republika Poljska oz. Republika Slovenija).

  Podjetje s sedežem v Republiki Poljski/Republiki Sloveniji, ki ima v Nemčiji kjer tudi opravlja svojo dejavnost obratovalnico ali stalnega zastopnika, na podlagi člena 5 DBA, je na podlagi člena 7 DBA podvrženo nemški obdavčitvi dobička (davek od dohodka oz. davek od dohodka pravnih oseb in obrtni davek). Podjetja so zato dolžna do 31.05. naslednjega leta oddati ustrezne davčne napovedi.

  Obrtno dejavna podjetja v Nemčiji so dolžna poslati nemškemu davčnemu uradu dokumentacijo, ki je potrebna za pregled obratovalnice in obdavčitev dohodka (Obveznost davka na plače v Nemčiji za slovenske delodajalce).

  Pri davku na dobiček se pravica do obdavčitve v Nemčiji kot državi v kateri se dejavnost izvaja, v skladu s členoma 7 in 5 DBA, pregleda s strani davčnega urada.

  V ta namen se letno razpošljejo obvestila o tem, da je potrebno oddati davčno napoved, če to v tem letu še ni bilo storjeno, ali če ni podanih še nobenih podatkov o davčni obveznosti v Nemčiji. Ker se lahko podlaga za obdavčitev vsakoletno spreminja, na primer zaradi postavitve gradbišča oz. montažnih obratovalnic (v obdobju več kot 12 mesecev), v skladu s členom 5 odst. 3 DBA, se morajo ti podatki oddati za vsa koledarska leta v katerih je podjetje obrtno delovalo v Nemčiji.


  Dodatne informacije in prenosi
  Dodatne informacije in prenosi
 • Davek na izplačane plače

  Za gradbena podjetja, ki imajo sedež v Republiki Poljski (poljski podjetniki s prvo črko priimika od H do L ali pri partnerskih in kapitalskih družbah, s prvo črko imena podjetja od H do L ali v Republiki Sloveniji je za obdavčitev plače pristojen davčni urad Oranienburg (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth).

  Davčni urad Oranienburg je pristojen tudi za obdavčitev obrtnega najema delavcev, če delodajalec napoti (posodi) tuje najemne delavce iz podjetja na zaposlitev v Brandenburgu.

  Davčni urad Oranienburg je pristojen za obdavčitev čezmejnih začasnih delavcev za naslednje izposojevalce delavcev, če so napoteni delavci aktivni v gradbeništvu:

  Podjetnik, ki ne prebiva v Nemčiji, vendar ima poslovalnico ali stalnega zastopnika v Nemčiji, mora plačevati davčne odtegljaje od izplačanih plač:

  • Obveznost davka na plače v Nemčiji za slovenske delodajalce

  Poleg tega je nerezident v Nemčiji dolžan plačevati najemnikom davek od plač za obrtni najem začasnih delavcev v Nemčiji.

  Davek na plače je treba prijaviti in plačati do 10. dneva v mesecu za tekoči mesec (pravilo koledarskega meseca).

  Davčno napoved je treba poslati na davčni urad v elektronski obliki in v predpisanem zapisu. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.

  Za gradbena podjetja, ki imajo sedež v Republiki Poljski (poljski podjetniki s prvo črko priimika od H do L ali pri partnerskih in kapitalskih družbah, s prvo črko imena podjetja od H do L ali v Republiki Sloveniji je za obdavčitev plače pristojen davčni urad Oranienburg (Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth).

  Davčni urad Oranienburg je pristojen tudi za obdavčitev obrtnega najema delavcev, če delodajalec napoti (posodi) tuje najemne delavce iz podjetja na zaposlitev v Brandenburgu.

  Davčni urad Oranienburg je pristojen za obdavčitev čezmejnih začasnih delavcev za naslednje izposojevalce delavcev, če so napoteni delavci aktivni v gradbeništvu:

  Podjetnik, ki ne prebiva v Nemčiji, vendar ima poslovalnico ali stalnega zastopnika v Nemčiji, mora plačevati davčne odtegljaje od izplačanih plač:

  • Obveznost davka na plače v Nemčiji za slovenske delodajalce

  Poleg tega je nerezident v Nemčiji dolžan plačevati najemnikom davek od plač za obrtni najem začasnih delavcev v Nemčiji.

  Davek na plače je treba prijaviti in plačati do 10. dneva v mesecu za tekoči mesec (pravilo koledarskega meseca).

  Davčno napoved je treba poslati na davčni urad v elektronski obliki in v predpisanem zapisu. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.


  Dodatne informacije in prenosi
  Dodatne informacije in prenosi
 • Prometni davek - pristojnost

  Davčni urad Oranienburg je pristojen za podjetnike, ki opravljajo promet v Nemčiji in imajo prebivališče, sedež ali poslovodstvo v Republiki Poljski (podjetniki z začetnicami priimka od H do L ali partnerske in kapitalske družbe z začetnico imena podjetja od litery H do L; Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth) ali v Republiki Sloveniji. To velja tudi, če ima fizična oseba zraven prebivališča v Nemčiji še drugo prebivališče.

  Postopek za vračilo DDV

  Registracija za prometni davek na davčnih uradih Cottbus in Oranienburg ne pride v poštev, če

  V teh primerih poteka postopek za vračilo DDV izključno v Zveznem centralnem davčnem uradu.

  Vloge za vračilo vstopnega davka podjetij s sedežem v Republiki Poljski ali Republiki Sloveniji se lahko vložijo izključno na elektronski način v državi prebivališča podjetnika. Te vloge je treba državi članici, v kateri se nahaja sedež podjetja, predložiti najkasneje do 30. 9. v letu, ki sledi letu v katerem je nastal zahtevek za vračilo. Če imate kakršna koli vprašanja o poteku elektronske oddaje vloge v postopku vračila vstopnega davka, se obrnite na pristojni finančni urad v državi prebivališča.

  Postopki obdavčevanja v davčnem uradu Oranienburg

  Za promet, ki izključuje postopek vračila DDV, je obvezna registracija prometnega davka na davčnem uradu.

  Treba je predložiti akontacije prometnega davka in letne izjave o prometnem davku v katerih je prikazan promet in DDV, kot tudi prometni davek ki ga je potrebno plačati. Presežek davka na dodano vrednost urad vrne podjetniku.

  Akontacija prometnega davka se mora oddati za akontacijsko obdobje, do 10. dneva po preteku tega obdobja. V akontaciji obračunan davek (vnaprejšnje plačilo) se mora plačati na isti dan.

  Letne izjave za prometni davek je treba načeloma oddati do 31.05. naslednjega leta.

  Akontacije prometnega davka in letno poročilo za prometni davek je treba poslati v elektronski obliki v predpisanem zapisu na davčni urad. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.

  Davčni urad Oranienburg je pristojen za podjetnike, ki opravljajo promet v Nemčiji in imajo prebivališče, sedež ali poslovodstvo v Republiki Poljski (podjetniki z začetnicami priimka od H do L ali partnerske in kapitalske družbe z začetnico imena podjetja od litery H do L; Pristojnost za črke A do G → davčni urad Hameln; pristojnost za črke M do R → davčni urad Cottbus; Pristojnost za črke od S do Ź → Finančni urad Nördlingen z izpostavo Donauwörth) ali v Republiki Sloveniji. To velja tudi, če ima fizična oseba zraven prebivališča v Nemčiji še drugo prebivališče.

  Postopek za vračilo DDV

  Registracija za prometni davek na davčnih uradih Cottbus in Oranienburg ne pride v poštev, če

  V teh primerih poteka postopek za vračilo DDV izključno v Zveznem centralnem davčnem uradu.

  Vloge za vračilo vstopnega davka podjetij s sedežem v Republiki Poljski ali Republiki Sloveniji se lahko vložijo izključno na elektronski način v državi prebivališča podjetnika. Te vloge je treba državi članici, v kateri se nahaja sedež podjetja, predložiti najkasneje do 30. 9. v letu, ki sledi letu v katerem je nastal zahtevek za vračilo. Če imate kakršna koli vprašanja o poteku elektronske oddaje vloge v postopku vračila vstopnega davka, se obrnite na pristojni finančni urad v državi prebivališča.

  Postopki obdavčevanja v davčnem uradu Oranienburg

  Za promet, ki izključuje postopek vračila DDV, je obvezna registracija prometnega davka na davčnem uradu.

  Treba je predložiti akontacije prometnega davka in letne izjave o prometnem davku v katerih je prikazan promet in DDV, kot tudi prometni davek ki ga je potrebno plačati. Presežek davka na dodano vrednost urad vrne podjetniku.

  Akontacija prometnega davka se mora oddati za akontacijsko obdobje, do 10. dneva po preteku tega obdobja. V akontaciji obračunan davek (vnaprejšnje plačilo) se mora plačati na isti dan.

  Letne izjave za prometni davek je treba načeloma oddati do 31.05. naslednjega leta.

  Akontacije prometnega davka in letno poročilo za prometni davek je treba poslati v elektronski obliki v predpisanem zapisu na davčni urad. Za več podrobnosti v postopku: www.elster.de.


  Dodatne informacije in prenosi
  Dodatne informacije in prenosi