Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Oranienburgu, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec: 

 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Słowenii 
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Słowenii oraz ich pracowników

Ponadto Urząd Skarbowy w Cottbus jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł)
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje w Słowenii, jak również
 • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Oranienburgu, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec: 

 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Słowenii 
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Słowenii oraz ich pracowników

Ponadto Urząd Skarbowy w Cottbus jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł)
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln, a od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth
 • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje w Słowenii, jak również
 • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

 • Rejestracja podatkowa

  Podatkowa rejestracja przedsiębiorstw budowlanych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii

  Do wydania decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku oraz do zgłoszenia podatku VAT wymagany jest niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który przyznawany jest po doręczeniu i sprawdzeniu następujących dokumentów: 

  • dla przedsiębiorstw jednoosobowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Dwustronna kopia dowodu osobistego 
  • dla spółek kapitałowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 
  • dla spółek osobowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 

  Podatkowa rejestracja pozostałych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (z wyłączeniem przedsiębiorstw budowlanych) dla celów podatkowych

  Jeżeli przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii prowadzi działalność na terenie Niemiec i w związku z tym podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech, działalność tą należy zgłosić w urzędzie skarbowym (także drogą mailową na adres: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). W dalszej kolejności przesłane zostaną niezbędne dokumenty (za pośrednictwem wiadomości e-mail) wymagane do rejestracji podatkowej. Po wpłynięciu kompletnie wypełnionych dokumentów nastąpi sprawdzenie rejestracji podatkowej oraz ewentualnie przydzielenie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

  Przekazywanie danych drogą elekroniczną przez zagranicznych doradców podatkowych

  Zagraniczni doradcy podatkowi potrzebują identyfikator podatkowy, żeby przekazywać dane drogą elektroniczną za pomocą programu ELSTER. Otrzymają go w urzędzie skarbowym w Neubrandenburg. Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj (w rubryce „częste pytania do „Mein ELSTER“ - FAQ“).

  Uwaga:

  Przedsiębiorca w celu otrzymania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (§ 27a niem. Ustawy o podatku VAT) powinien złożyć pisemny wniosek. Wniosek ten należy skierować do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego lub do Urzędu Skarbowego.

  Podatkowa rejestracja przedsiębiorstw budowlanych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii

  Do wydania decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku oraz do zgłoszenia podatku VAT wymagany jest niemiecki numer identyfikacji podatkowej, który przyznawany jest po doręczeniu i sprawdzeniu następujących dokumentów: 

  • dla przedsiębiorstw jednoosobowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Dwustronna kopia dowodu osobistego 
  • dla spółek kapitałowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 
  • dla spółek osobowych
   • Kwestionariusz rejestracji podatkowej (DE/PL)
   • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zagranicznych urzędów finansowych (DE/PL)
   • Kopia zagranicznego wyciągu z rejestru handlowego 

  Podatkowa rejestracja pozostałych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (z wyłączeniem przedsiębiorstw budowlanych) dla celów podatkowych

  Jeżeli przedsiębiorstwo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii prowadzi działalność na terenie Niemiec i w związku z tym podlega przepisom postępowania podatkowego w Niemczech, działalność tą należy zgłosić w urzędzie skarbowym (także drogą mailową na adres: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de). W dalszej kolejności przesłane zostaną niezbędne dokumenty (za pośrednictwem wiadomości e-mail) wymagane do rejestracji podatkowej. Po wpłynięciu kompletnie wypełnionych dokumentów nastąpi sprawdzenie rejestracji podatkowej oraz ewentualnie przydzielenie niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej.

  Przekazywanie danych drogą elekroniczną przez zagranicznych doradców podatkowych

  Zagraniczni doradcy podatkowi potrzebują identyfikator podatkowy, żeby przekazywać dane drogą elektroniczną za pomocą programu ELSTER. Otrzymają go w urzędzie skarbowym w Neubrandenburg. Dalsze informacje znajdą Państwo tutaj (w rubryce „częste pytania do „Mein ELSTER“ - FAQ“).

  Uwaga:

  Przedsiębiorca w celu otrzymania niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej (§ 27a niem. Ustawy o podatku VAT) powinien złożyć pisemny wniosek. Wniosek ten należy skierować do Centralnego Federalnego Urzędu Podatkowego lub do Urzędu Skarbowego.


  Dalsze informacje i pliki do pobrania
  Dalsze informacje i pliki do pobrania
 • Podatek od usług budowlanych

  Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego Prawa o Podatku Dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. Następnie zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym.  

  Odliczenia podatku należy dokonać również wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (§ 48d ustęp 1 niem. Ustawy o podatku dochodowym).

  Z odliczenia podatku nie można skorzystać w szczególności wtedy, gdy Zleceniobiorca przedłożył swojemu Zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b niem. Ustawy o podatku dochodowym.

  Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej (Podatkowa rejestracja).

  Przedsiębiorstwu nie posiadającemu siedziby na terenie Niemiec właściwy dla niego Urząd Skarbowy wyda decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli jest udowodnione, iż Zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki podatkowe w Niemczech zgodnie z przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec może przedstawić w wiarygodny sposób, że nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków (na przykład w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). Lub ewentualnie Urząd Skarbowy ustala informacje na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w „karcie informacyjnej dotyczącej odliczeń od podatku przy robotach/usługach budowlanych zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym“.

  Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego Prawa o Podatku Dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca (odbiorca świadczonych usług) jest przedsiębiorcą. Następnie zleceniodawca może dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15% oraz jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy (świadczącego usługę) Urzędzie Skarbowym.  

  Odliczenia podatku należy dokonać również wtedy, jeżeli dochody, które podlegają potrąceniu od podatku zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym, nie mogą być opodatkowane w Niemczech zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (§ 48d ustęp 1 niem. Ustawy o podatku dochodowym).

  Z odliczenia podatku nie można skorzystać w szczególności wtedy, gdy Zleceniobiorca przedłożył swojemu Zleceniodawcy w dniu płatności ważną decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku zgodnie z § 48b niem. Ustawy o podatku dochodowym.

  Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca może złożyć pisemny wniosek we właściwym dla niego Urzędzie Skarbowym, o ile dokonał już rejestracji podatkowej. Jeżeli jeszcze nie został przyznany numer identyfikacji podatkowej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku wraz z doręczeniem kwestionariusza rejestracji podatkowej (Podatkowa rejestracja).

  Przedsiębiorstwu nie posiadającemu siedziby na terenie Niemiec właściwy dla niego Urząd Skarbowy wyda decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli jest udowodnione, iż Zleceniobiorca wypełnia swoje obowiązki podatkowe w Niemczech zgodnie z przepisami. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku jest również możliwe, jeżeli przedsiębiorca nieposiadający siedziby na terenie Niemiec może przedstawić w wiarygodny sposób, że nie ma do zapłacenia w Niemczech żadnych podatków (na przykład w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). Lub ewentualnie Urząd Skarbowy ustala informacje na podstawie wypełnionego kwestionariusza. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w „karcie informacyjnej dotyczącej odliczeń od podatku przy robotach/usługach budowlanych zgodnie z § 48 niem. Ustawy o podatku dochodowym“.


  Dalsze informacje i pliki do pobrania
  Dalsze informacje i pliki do pobrania
 • Podatek dochodowy

  Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych / podatek dochodowy od osób prawnych / podatek dochodowy od przedsiębiorstw

  W zasadzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Słowenią a Republiką Federalną Niemiec  – zwanej dalej DBA – reguluje przepisy mówiące o tym, że prawo opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa należy do kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), w którym przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę.

  Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii, które jednak w Niemczech jako kraju, w którym wykonywana jest działalność posiada zakład pracy lub stałego przedstawiciela w rozumieniu artykułu 5 umowy DBA, podlega zgodnie z artykułem 7 umowy DBA wraz z jego osiągniętymi dochodami niemieckim przepisom opodatkowania dochodowego (podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od przedsiębiorstw). Dlatego przedsiębiorstwa są zobowiązane do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do dnia 31.05. roku następnego.

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech są zobowiązane do przesłania niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu dokumentów wymaganych do kontroli zakładu pracy i opodatkowania dochodów (Formularz „Kontrola obowiązku podatkowego w Niemczech”).

  Prawo opodatkowania przysługujące państwu niemieckiemu jako krajowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zgodnie z artykułem 7 oraz 5 umowy DBA, jest sprawdzane pod względem podatkowym przez Urząd Skarbowy.

  W związku z tym co roku wysyłane są monity przypominające o złożeniu deklaracji podatkowej, o ile nie została już dostarczona lub nie podano jeszcze żadnych danych dotyczących obowiązku podatkowego w Niemczech za dany rok. Ponieważ podstawy opodatkowania mogą zmieniać się co roku, na przykład utworzenie zakładu pracy na placu budowy lub montażu (na okres powyżej 12 miesięcy) zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 umowy DBA, należy złożyć informacje za każdy rok kalendarzowy, w którym przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

  Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych / podatek dochodowy od osób prawnych / podatek dochodowy od przedsiębiorstw

  W zasadzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu pomiędzy Słowenią a Republiką Federalną Niemiec  – zwanej dalej DBA – reguluje przepisy mówiące o tym, że prawo opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa należy do kraju (Rzeczypospolitej Polskiej), w którym przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę.

  Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii, które jednak w Niemczech jako kraju, w którym wykonywana jest działalność posiada zakład pracy lub stałego przedstawiciela w rozumieniu artykułu 5 umowy DBA, podlega zgodnie z artykułem 7 umowy DBA wraz z jego osiągniętymi dochodami niemieckim przepisom opodatkowania dochodowego (podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od przedsiębiorstw). Dlatego przedsiębiorstwa są zobowiązane do złożenia odpowiednich deklaracji podatkowych do dnia 31.05. roku następnego.

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Niemczech są zobowiązane do przesłania niemieckiemu Urzędowi Skarbowemu dokumentów wymaganych do kontroli zakładu pracy i opodatkowania dochodów (Formularz „Kontrola obowiązku podatkowego w Niemczech”).

  Prawo opodatkowania przysługujące państwu niemieckiemu jako krajowi, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza zgodnie z artykułem 7 oraz 5 umowy DBA, jest sprawdzane pod względem podatkowym przez Urząd Skarbowy.

  W związku z tym co roku wysyłane są monity przypominające o złożeniu deklaracji podatkowej, o ile nie została już dostarczona lub nie podano jeszcze żadnych danych dotyczących obowiązku podatkowego w Niemczech za dany rok. Ponieważ podstawy opodatkowania mogą zmieniać się co roku, na przykład utworzenie zakładu pracy na placu budowy lub montażu (na okres powyżej 12 miesięcy) zgodnie z artykułem 5 ustęp 3 umowy DBA, należy złożyć informacje za każdy rok kalendarzowy, w którym przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą na terenie Niemiec.


  Dalsze informacje i pliki do pobrania
  Dalsze informacje i pliki do pobrania
 • Podatek od wynagrodzeń

  Dla przedsiębiorstw budowlanych, które swoją siedzibę mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii (polskie przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L), właściwym urzędem skarbowym do opodatkowania wynagrodzeń jest urząd skarbowy w Oranienburgu.
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

  Ponadto Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są budownictwie:

  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej słoweńskich przedsiębiorstw
  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej polskich przedsiębiorstw, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L

  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

  Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba nie znajduje się na terytorium Niemiec, zobowiązane jest do potrącania podatku od wynagrodzeń, jeżeli posiada na terenie Niemiec swój zakład pracy lub stałego przedstawiciela:

  • Polski pracodawca w Niemczech a podatek dochodowy od wynagrodzeń

  Ponadto firmy użyczające pracowników, nie posiadające siedziby w Niemczech w przypadku działalności gospodarczej związanej z pracą tymczasową w Niemczech są zobowiązane do potrącenia podatku od wynagrodzeń.

  Podatek od wynagrodzenia należy zgłosić i odprowadzić do 10 dnia po upływie terminu zgłoszenia podatku od wynagrodzenia (z reguły jeden miesiąc kalendarzowy).

  Zgłoszenie podatku od wynagrodzenia należy przekazać Urzędowi Skarbowemu zgodnie z urzędowo określonym rejestrem danych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie: www.elster.de.

  Dla przedsiębiorstw budowlanych, które swoją siedzibę mają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Słowenii (polskie przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L), właściwym urzędem skarbowym do opodatkowania wynagrodzeń jest urząd skarbowy w Oranienburgu.
  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

  Ponadto Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są budownictwie:

  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej słoweńskich przedsiębiorstw
  • w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej polskich przedsiębiorstw, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do L

  (Właściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowyw Hameln od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbusa od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth).

  Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, którego siedziba nie znajduje się na terytorium Niemiec, zobowiązane jest do potrącania podatku od wynagrodzeń, jeżeli posiada na terenie Niemiec swój zakład pracy lub stałego przedstawiciela:

  • Polski pracodawca w Niemczech a podatek dochodowy od wynagrodzeń

  Ponadto firmy użyczające pracowników, nie posiadające siedziby w Niemczech w przypadku działalności gospodarczej związanej z pracą tymczasową w Niemczech są zobowiązane do potrącenia podatku od wynagrodzeń.

  Podatek od wynagrodzenia należy zgłosić i odprowadzić do 10 dnia po upływie terminu zgłoszenia podatku od wynagrodzenia (z reguły jeden miesiąc kalendarzowy).

  Zgłoszenie podatku od wynagrodzenia należy przekazać Urzędowi Skarbowemu zgodnie z urzędowo określonym rejestrem danych drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronie: www.elster.de.


  Dalsze informacje i pliki do pobrania
  Dalsze informacje i pliki do pobrania
 • Podatek obrotowy - Właściwość

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest właściwym centralnie urzędem dla wszystkich przedsiębiorców, które wykazują obroty w Niemczech a których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych oraz kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do LWłaściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G: → Urząd Skarbowy w Hameln, a od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź → Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth). Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dodatkowo w Niemczech.

  Procedura zwrotu podatku naliczonego

  Rejestracja podatkowa w Urzędach Skarbowych w Cottbus oraz Oranienburgu nie jest możliwa w szczególności, gdy

  • nie są przeprowadzone żadne transakcje podlegające opodatkowaniu lub
  • dokonywane są tylko transakcje, za które odbiorca usługi zobowiązany jest zapłacić podatek ((§ 13b niem. Ustawy o podatku VAT).

  W tych przypadkach zwrot podatku naliczonego następuje wyłącznie na podstawie tzw. procedury podatku naliczonego przeprowadzanej przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy.

  Wnioski o zwrot podatku naliczonego składane przez spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Słowenii mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie w kraju, w którym spółka ma siedzibę. Wnioski należy składać w kraju członkowskim, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę, najpóźniej do dnia 30 września roku następującego po tym, w którym powstało roszczenie o wynagrodzenie. W razie pytań dotyczących procedury składania wniosku elektronicznego w procedurze zwrotu podatku naliczonego należy się skontaktować z właściwym organem podatkowym w kraju zamieszkania.

  Postępowanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu

  W przypadku transakcji, które wyłączają procedurę zwrotu podatku naliczonego, dokonać należy podatkowej rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

  Złożyć należy deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT, w których należy zgłosić obroty i podatki naliczone, jak również uiścić powstały podatek obrotowy. Nadwyżka podatku naliczonego zwracana jest przedsiębiorcom przez Urząd Skarbowy.

  Deklaracje VAT należy złożyć w okresie przewidzianym dla każdej deklaracji do 10 dnia po upływie danego okresu przewidzianego do złożenia deklaracji. Naliczony w deklaracji podatek (zaliczka) należy zapłacić w tym samym dniu.

  Roczne zeznania podatku VAT należy złożyć do 31.05 roku następnego.

  Deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT należy przekazać zgodnie z urzędowym rejestrem danych drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania: www.elster.de.

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest właściwym centralnie urzędem dla wszystkich przedsiębiorców, które wykazują obroty w Niemczech a których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Słowenii (Przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do L lub w przypadku spółek osobowych oraz kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do LWłaściwym Urzędem Skarbowym dla przedsiębiorców i firm, których nazwy rozpoczynają się od litery A do G: → Urząd Skarbowy w Hameln, a od litery M do R: → Urząd Skarbowy w Cottbus; a od litery S do Ź → Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth). Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania dodatkowo w Niemczech.

  Procedura zwrotu podatku naliczonego

  Rejestracja podatkowa w Urzędach Skarbowych w Cottbus oraz Oranienburgu nie jest możliwa w szczególności, gdy

  • nie są przeprowadzone żadne transakcje podlegające opodatkowaniu lub
  • dokonywane są tylko transakcje, za które odbiorca usługi zobowiązany jest zapłacić podatek ((§ 13b niem. Ustawy o podatku VAT).

  W tych przypadkach zwrot podatku naliczonego następuje wyłącznie na podstawie tzw. procedury podatku naliczonego przeprowadzanej przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy.

  Wnioski o zwrot podatku naliczonego składane przez spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Słowenii mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie w kraju, w którym spółka ma siedzibę. Wnioski należy składać w kraju członkowskim, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę, najpóźniej do dnia 30 września roku następującego po tym, w którym powstało roszczenie o wynagrodzenie. W razie pytań dotyczących procedury składania wniosku elektronicznego w procedurze zwrotu podatku naliczonego należy się skontaktować z właściwym organem podatkowym w kraju zamieszkania.

  Postępowanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Oranienburgu

  W przypadku transakcji, które wyłączają procedurę zwrotu podatku naliczonego, dokonać należy podatkowej rejestracji w Urzędzie Skarbowym.

  Złożyć należy deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT, w których należy zgłosić obroty i podatki naliczone, jak również uiścić powstały podatek obrotowy. Nadwyżka podatku naliczonego zwracana jest przedsiębiorcom przez Urząd Skarbowy.

  Deklaracje VAT należy złożyć w okresie przewidzianym dla każdej deklaracji do 10 dnia po upływie danego okresu przewidzianego do złożenia deklaracji. Naliczony w deklaracji podatek (zaliczka) należy zapłacić w tym samym dniu.

  Roczne zeznania podatku VAT należy złożyć do 31.05 roku następnego.

  Deklaracje VAT oraz roczne zeznania podatku VAT należy przekazać zgodnie z urzędowym rejestrem danych drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania: www.elster.de.


  Dalsze informacje i pliki do pobrania
  Dalsze informacje i pliki do pobrania