Hauptmenü

Centralna właściwość dla zagranicznych przedsiębiorstw i pracowników

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Cottbus oraz Oranienburgu, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec:

Właściwym Urzędem Skarbowym odpowiedzialnym za niżej wymienione formy opodatkowania jest Urząd Skarbowy w Cottbus oraz Oranienburgu, o ile transakcje dokonywane są na terytorium Niemiec:

 • Opodatkowanie VAT

  Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej  

  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbus
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowy w Hameln
  • lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Słowenii → Urząd Skarbowy w Oranienburgu

  Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej  

  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R → Urząd Skarbowy w Cottbus
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do G → Urząd Skarbowy w Hameln
  • lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  Opodatkowanie VAT obowiązujące w przypadku przedsiębiorców mających swoją siedzibę w Słowenii → Urząd Skarbowy w Oranienburgu

 • Opodatkowanie dochodowe

  Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej

  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery M do R  →Urząd Skarbowy w Cottbus
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery A do GUrząd Skarbowy w Hameln
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery S do Ź lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Słowenii oraz ich pracowników  → Urząd Skarbowy w Oranienburgu

  Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej

  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery M do R lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery M do R  →Urząd Skarbowy w Cottbus
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery A do GUrząd Skarbowy w Hameln
  • których pierwsze litery pochodzące od nazwiska właściciela i jego pracowników rozpoczynają się od litery S do Ź lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy i jej pracowników rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  Opodatkowanie dochodowe obowiązujące w przypadku przedsiębiorców budowlanych mających swoją siedzibę w Słowenii oraz ich pracowników  → Urząd Skarbowy w Oranienburgu

 • transgranicznej pracy tymczasowej

  urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R  lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R  → Urząd Skarbowy w Cottbus
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do GUrząd Skarbowy w Hameln
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery S do Ź lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje w Słowenii → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

  jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

  urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje się w Rzeczypospolitej Polskiej
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery H do Ł lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery H do Ł → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery M do R  lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery M do R  → Urząd Skarbowy w Cottbus
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery A do G lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery A do GUrząd Skarbowy w Hameln
   • przedsiębiorstwa, których pierwsze litery pochodzące od nazwiska rozpoczynają się od litery S do Ź lub w przypadku spółek osobowych lub kapitałowych, których pierwsze litery nazwy firmy rozpoczynają się od litery S do Ź  Urząd Skarbowy w Nördlingen z placówką w Donauwörth

  • od firm użyczających pracowników, których miejsce zamieszkania, siedziba lub kierownictwo znajduje w Słowenii → Urząd Skarbowy w Oranienburgu
  • urzędem właściwym do opodatkowania pracowników tymczasowych,

  jeżeli pracownicy oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są w budownictwie.

  Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest również urzędem właściwym do potrącania podatku od wynagrodzeń w przypadku transgranicznej pracy tymczasowej od firm użyczających pracowników, jeżeli pracownicy zagranicznej firmy użyczającej, oddelegowani do pracy za granicę zatrudnieni są przez przedsiębiorstwo (Wypożyczającego) w Brandenburgii.

Uwaga

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).

Proszę wziąć pod uwagę, iż zawarte na tych stronach informacje nie służą jako pomoc w zakresie doradztwa podatkowego. Jeżeli mają Państwo merytoryczne pytania odnośnie gospodarczej, transgranicznej działalności lub odnośnie sporządzania deklaracji podatkowych, prosimy skierować się do wybranej przez siebie osoby posiadającej uprawnienia do świadczenia doradztwa w sprawach podatkowych (na przykład doradca podatkowy).